10 Transport og bevegelse hos mennesket

oppned Kompetansemål som dekkes i dette kapittelet er:

Du skal kunne

  • gjøre greie for oppbygningen av og funksjonen til sentrale organsystemer i kroppen, og drøfte årsaker til sykdommer som har sammenheng med livsstil

I kapittel 9 kan du lese om systemene for sirkulasjon, gassutveksling, fordøyelse, ekskresjon og bevegelse. Det er ikke spesifikke krav i læreplanen til hvilke organsystemer som skal gjennomgåes, og i Bios biologi 1 har vi tatt med alle. Det er derfor fullt mulig å jobbe med kun utvalgte organsystemer eller dele klassen i grupper som jobber i prosjekt med forskjellige organsystemer.

Introfilm

The human body

Nettressurser