7 Transport, vekst og utvikling hos planter

158036377 I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • forklare hvordan opptak og tranport av vann og oppløste stoffer skjer hos planter, og diskutere hva slags tilpasning planter kan ha til ulike levevilkår
  • drøfte hvordan ytre faktorer påvirker vekst og utvikling hos planter 

Introfilm

Life cycle of a sunflower