8 Formering hos planter

Hvitveis Dette kapittelet dekker følgende kompetansemål:

Du skal kunne

  • gjøre greie for hovedtrekk i formeringen av planter sett i sammenheng med utviklingen av livet på jorda

Introfilm

The beauty of pollination

Nettressurser