5 Celler

celler Kompetansemål som blir dekket i dette kapittelet er:

Du skal kunne

  • gjøre greie for oppbygning av eukaryote celler og forklare hvilke funksjoner ulike deler i cellene har
  • gjøre greie for oppbygning og formering hos bakterier og virus, og relatere det til prosesser i natur, industri og helsefaglig sammenheng

Introfilm

Cell structure

Nettressurser