2 Taksonomi: mangfold satt i system

Følgende kompetansemål blir dekket i dette kapittelet:

bevere Du skal kunne

  • gi eksempler på variasjon innenfor og mellom populasjoner av samme art, og forklare hva denne variasjonen har å si
  • forklare hvordan en art blir definert, og hvordan det biologiske mangfoldet blir organisert i taksonomiske systemer

Introfilm

Racing extinction

Nettressurser