Tekstoppgave: Tobis

På side 337-338 i boka kan du lese om lundebestanden som har fiskearten tobis som et av sine viktigste næringsgrunnlag. Denne fiskearten er nå truet.

Les artikkelen på forskning.no og svar deretter på oppgavene.

lunde2

Oppgave

Oppgave 1. Det internasjonale havforskningsrådet ICES har kategorisert tobis som "svært viktig" for økosystemet. Forklar hvorfor denne arten er så viktig i næringskjeden.

Oppgave 2. Tobis er ikke bare viktig føde for sjøfugl, det blir også fisket opp store mengder med tobis. Hva blir denne fangsten brukt til?

Oppgave 3. Hvorfor har tobisen også kallenavnet "sandgrevling"?