Tekstoppgave: Demografi i Europa

Mens mange land i bl.a. Afrika har en kraftig befolkningsvekst, er bildet et annet i europeiske land.

Les artikkelen om dette på forskning.no og svar deretter på oppgavene.

Oppgave

1. "Europa er blitt et "gammelt" kontinent" står det i artikkelen. Hva med forskerne med det?

2. Hvilken utvikling ser vi nå i ulike deler av Europa?

3. Hvorfor er det tildels store forskjeller i befolkningsutvikling i ulike deler av Europa?