Tekstoppgave: Miljøgifter

I boka kan du lese om miljøgifter i næringskjedene. Les mer om dette på nettsiden til norsk polarinstitutt og svar deretter på oppgavene.

isbjørn 1

Oppgave


Oppgave 1. Hva er de viktigste kjennetegnene/egenskapene til en forbindelse som omtales som en miljøgift?

Oppgave 2. Hva er biomagnifisering?

Oppgave 3. Under overskriften "Norsk polarinstitutts forskning" finner du lenke til en artikkel om kvikksølv i marine næringskjeder. Hvorfor har en fugl som havhest høyere konsentrasjoner av kvikksølv i kroppen enn f.eks. polartorsken?