Tekstoppgave: DNA-analyse av nebbdyret.

Nebbdyret er et pattedyr som har fellestrekk både fugler og krypdyr. Det er en av tre pattedyrarter som legger egg.

Les mer om dette dyret i artikkelen på forskning.no og svar på oppgavene.


Oppgave


Oppgave 1. Hva er en DNA-analyse? (Du kan lese mer om dette på side 324 i boka)

Oppgave 2. Hva forteller DNA-et hos nebbdyret oss om slektskap med andre arter?

Oppgave 3. Hvor mange prosent av genene har vi og nebbdyret felles?

Oppgave 4. Hva er mikrosatelitter?