Tekstoppgave: Innavl hos ulv

Ulvebestanden i Norge er så liten at innavl er et problem. Forskere har kartlagt genene til den skandinaviske ulvestammen, og følger utviklingen nøye.

Les artikkelen du finner lenke til nedenfor og svar deretter på oppgavene.

Oppgave

1. Forklar hvordan innavlsproblematikken har oppstått i ulvestammen i Norge?

2. Hvorfor er immigranter, dvs. ulv fra andre områder, så viktig for ulvebestanden i Norge?

3. Gi eksempler på medfødte skader på ulv som følge av innavl.