Tekstoppgave: Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)

Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) blir brukt for å teste et befruktet egg for genetiske sykdommer.

Les artikkelen på forskning.no og svar på oppgavene.
Du kan også lese mer om PGD på nettsidene til bioteknologinemda.

Oppgave

Oppgave 1.

a) Forklar kort hva PDG går ut på?

b) Kan man teste et egg som er befruktet inne i en livmor ved hjelp av PDG?

Oppgave 2. Hvorfor er bruk av PDG omstridt? Hvilke etiske dilemmaer kan være aktuelle her?

Oppgave 3. Syns du alle par som får tilbud om assistert befruktning også få tilbud om PGD hvis de ønsker det?