Tekstoppgave: Bruk av GMO-bomull

Kina er verdens største bomullsprodusent. Bt-bomull er en genmodifisert bomullsplante som har vært tillatt brukt i Kina siden 1997. Dette har vist seg å ha både fordeler og ulemper.

Les artikkelen på forskning.no og svar deretter på oppgavene.

Oppgave

1. Hvilke egenskaper har Bt-bomullsplanten fått gjennom genmodifisering?

2. Bruk av Bt-bomull har gjort at bruken av sprøytemidler har gått ned. Hvilke fordeler er det ved dette? Artikkelen trekker også fram flere ulemper ved at det er mindre sprøyting av bomullsplantene. Hvilke?

3. Forskeren Richard Meadow sier i artikkelen at det er en riktig utvikling å utvikle mer spesifikke sprøytemidler framfor å kun satse på GMO-planter. Hvorfor?

4. Hvilke helhetlige økologiske hensyn bør tas med i betraktningen i en diskusjon om bruk av GMO-planter eller sprøytemidler i landbruket?