Tekstoppgave: Gentester

På nettsidene til bioteknologinemda kan du finne nyttig informasjon om gentester. Du finner dette stoffet ved å klikke på lenken nedenfor. Les igjennom teksten og svar deretter på oppgavene.

Oppgave

Oppgave 1. Hva ønsker man først og fremst å finne ut gjennom gentester?

Oppgave 2. Hva er en monogen sykdom? Gi et eksempel og forklar nedarvingen av en slik sykdom.

Oppgave 3. Hvilke ulike typer av gentester finnes?

Oppgave 4. Nevn noen etiske grunner til å teste seg og til å ikke teste seg.