Tekstoppgave: Kolesterol og andre typer fett

Noen fettyper regnes som sunne og andre som usunne. Kolesterol er et livsnødvendig fettstoff, men det kan også være livstruende for oss. Les mer om dette i artikkelen du finner lenke til nedenfor og svar deretter på oppgavene.

Oppgave

Oppgave 1. Hvorfor er det anbefalt at voksne sjekker kolesterolnivået sitt jevnlig? Hva kan du gjøre hvis nivået er for høyt?

Oppgave 2. Kolesterol er "livsnødvendig og livsfarlig" står det i artikkelen. Forklar dette.

Oppgave 3.

a) Hva er lipoproteiner? Hvilken funksjon har de i kroppen?

b) Hva er HDL og LDL?

Oppgave 4. Forklar hvorfor mettet fett er mer farlig enn umettet fett.

Oppgave 5. Hva er familiær hyperkolesterolemi? Denne sykdommen kan du lese mer om på side 218 i boka.

Oppgave 6. Les anbefalingene for et sunt kosthold i artikkelen. Hvordan stemmer dette med ditt eget kosthold? Er det endringer du bør gjøre i kostholdet ditt?