Tekstoppgave: Enzymer

Enzymer er biologiske katalysatorer som gjør at aktiveringsenergien som trengs for å starte en reaksjon blir lavere, og reaksjonen går fortere. Du kan lese om enzymer i boka. Les artiklene under og svar deretter på oppgavene.

Oppgave

Oppgave 1. Endel enzymer blir framstilt industrielt ved hjelp av genteknologi. Forklar hvorfor dette blir gjort med enzymet chymosin.

Oppgave 2. Forklar kort hvordan man ved hjelp av mikroorganismer kan framstille enzymer.

Oppgave 3. Hvorfor kan det være en fordel å benytte enzymer som virker ved ganske lave temperaturer? Gi noen eksempler.