Tekstoppgave: Proteiner og proteinfunksjon

Proteiner må foldes for å bli aktive og funksjonelle molekyler. Selve foldingen er nøye regulert. Proteiner har svært mange ulike funksjoner i en organisme. Dette kan du lese mer om de to artiklene du finner lenke til nedenfor.

Svar på oppgavene når du har lest igjennom dem.

 

Oppgave


Oppgave 1. Forklar hva som menes med peptidbinding, polypeptid og et proteins tredimensjonal struktur.

Oppgave 2. Hva bestemmer rekkefølgen av aminosyrer i et protein? (dette kommer vi tilbake til i kapittel 7 om DNA)

Oppgave 3. Gi en oversikt over de ulike funksjonene proteiner har i kroppen, og prøv å finne eksempler på proteiner for hver gruppe av proteiner.