Tekstoppgave: How cells work - proteins

På nettstedet Howstuffworks kan du bl.a. lese om proteiner. Proteiner er bygd opp av rekker av aminosyrer. Du finner en oversikt over aminosyrene i levende organismer i kapittelet om DNA og translasjon. Les teksten "How cells work - proteins" og svar på oppgavene nedenfor.

 

Oppgave


Oppgave 1. Hvor mange ulike aminosyrer fins det i menneskekroppen?

Oppgave 2. Hvilke atomgrupper fins i alle aminosyrer?

Oppgave 3. Hva er forskjellen på en essensiell og en ikke-essensiell aminosyre?

Nettressurser