Tekstoppgave: Enzymes at work

Hver eneste celle i kroppen er en liten kjemisk fabrikk der enzymer styrer det som foregår. Les mer om dette på nettstedet Howstuffworks. Svar deretter på oppgavene nedenfor.

 


Oppgave


Oppgave 1. Teksten nevner enzymene proteaser, peptidaser, amylaser, lipaser og cellulaser. Forklar kort hva slags reaksjoner hver av disse enzymene katalyserer.

Oppgave 2. Gi to andre eksempler på reaksjoner som katalyseres av svært spesialiserte enzymer.

Nettressurser