Tekstoppgave: Prislapp på naturødeleggelser

Hvor mye er økosystemer og biomangfoldet verdt? Og hvor mye taper vi på å ødelegge dette? Les artikkelen på forskning.no og svar deretter på oppgavene.

  landskap

Oppgave
Oppgave 1. I artikkelen brukes begrepene "økologisk økonomi" og "naturlig kapital". Diskuter i klassen hva dere tror menes med disse begrepene.

Oppgave 2. Fattige lands økonomi mer mer sårbar når natur ødelegges eller ressurser blir overbeskattet. Hvorfor er det slik?