Tekstoppgave: Stamceller

Stamceller er uspesialiserte celler som kan spesialisere seg til de celletypene kroppen har behov for. Les de tre artiklene om stamceller og svar på oppgavene.

Oppgave


a) Hvilke typer deles stamceller inn i? Gi eksempler på bruk av de ulike typene.

b) Hva er terapeutisk kloning?

c) Hvilke fordeler har bruk av stamceller framfor transplantasjon av organer fra en donor?