Tekstoppgave: Kapsler mot diabetes

Diabetes er et resultat av at de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen ikke produserer insulin, at de produserer for lite insulin, eller at insulinmolekylet ikke klarer å binde seg til reseptorproteinene i målcellene i lever og muskler så glukose kan slippe inn.

Du kan lese mer om dette i kapittelet om hormonsystemet i boka.

Oppgave

Les artikkelen på NHI og wikipedia ved å klikke på lenkene nedenfor og svar så på oppgavene.

a) Forklar hva alginat er. Forklar også oppbygningen til en alginatkapsel.

b) Hvilke fordeler er det ved å sette inn/transplantere alginatkapsler i forhold til å transplantere andre organer?