Tekstoppgave: Koppervaksine

ku På 1800-tallet var kopper en sykdom som angrep mange, og spesielt barn. Les mer om dette i artiklene du finner lenker til nedenfor. Svar deretter på oppgavene.

Oppgave


Oppgave 1.Les artiklene "Inokulasjon" og "Vaksine" på wikipedia.

a) Forklar hva metoden som kaltes inokulasjon gikk ut på.

b) Hvorfor tror du denne metoden virket slik den gjorde?

c) Hva stammer ordet vaksinering fra?

d) Hvilke fordeler har en vaksine framfor inokulasjon mot kopper?

Oppgave 2. Les artikkelen "Den første vaksinen".

a) Når ble den første koppervaksinen satt?

b) Hvilke symptomer fikk en person som var smittet av kopper? Og kukopper?

c) Hvorfor kunne man bruke smittestoff fra sykdommen kukopper for å bli immun mot kopper?