Tekstoppgave: Hvem stammer apene fra?

sjimpanse Du har sikkert hørt før at mennesket stammer fra apene. Men hvem stammer apene fra? Og hvordan har livet på jorda utviklet seg fra enkle, encellede organismer uten cellekjerne til store flercellede organismer som består av celler med cellekjerne og mange andre celledeler?

Les artikkelen på forskning.no og svar deretter på oppgavene.

 

Oppgave


1. I artikkelen står det "... det er faktisk feil å si at vi stammer fra apene." Forklar dette.

2. Når regner vi med at det oppsto liv på jorda? Hva slags organismer var dette?

3. Hva er en eukaryot og en prokaryot celle? Hvordan mener forskerne at de eukaryote cellene oppsto? Du kan gjerne lese i boka på side 131.

4. Finn ut mer om hva som kjennetegnet den kambriske eksplosjonen.