Kapittel 10 (2007)

Råd og vink til oppgavene i kapittel 10
Formering hos dyr

10.1.1
 Ukjønnet
10.1.2
a) Veksling mellom ukjønnet og kjønnet formering.
b) Ukjønnet: formerer seg alene. Kjønnet: parer seg med et individ av samme art, to kjønnsceller smelter sammen.
10.1.3
a) Ett individ lager eggceller, det andre lager sædceller.
b) Ett individ lager egg- og sædceller.
c) Egg legges i vann og sædcellene sprøytes over.
d) Befruktning skjer inni hunnen.
10.1.4
Dyr med ytre befruktning må leve i fuktig/vått miljø. Dyr med indre befruktning kan leve i tørt miljø.
10.1.5
s. 259 - 261
10.1.6
a) Avkommet blir passet på.
b) God yngelpleie – få avkom. Ingen eller dårlig yngelpleie – mange avkom.
10.2.1
a) Tabell s. 262.
b) Tabell s. 262
10.2.2
Fordeler: rask populasjonsvekst, bruker ikke energi og ressurser for å finne en partner, kan formere seg alene.
Ulemper: liten genetisk variasjon, redusert evne til å tåle miljøforandringer
10.2.3
Tilgang på andre individer, konkurranse, endrete miljøfaktorer, årstidsvariasjoner.
10.2.4
a) Mer avansert.
b) To haploide kjønnsceller smelter sammen til en zygote som utvikler seg til et individ.
c) tabell s. 264.
d) Kjønnet gir større variasjon og bedre evne til ”survival of the fittest”, jfr. Darwin. e) Ukjønnet formering med selvbefruktning gir variasjon fordi individene ved meiose danner haploide kjønnsceller.
10.3.1
a) To haploide celler smelter sammen til en diploid zygote.
b) Sædcelle + eggcelle = zygote.
c) Stadiet etter zygote.
d) Stadiet etter embryo (tydelige ytre organer).
10.3.2
a) ”Slipper” å lete etter en partner.
b) Større genetisk mangfold.
c) Større mangfold, bedre overlevelse for ungene, hyggelig!
10.3.3
Ved ytre befruktning går mange zygoter til grunne eller blir spist av fiender.
10.3.5
Fordeler: De to i paret samarbeider om å ta vare på ungene, bruker færre ressurser på å produsere avkom, lærer opp ungene. Ulemper: ressurs- og tidkrevende.
10.4.1
a) Når cytoplasmaet blir delt i to.
b) s. 266
10.4.2
s. 267. Ja.
10.4.3
a) Kroppen deles i to eller flere deler som hver blir en ny organisme.
b) Flatmarker.
10.4.5
a) s. 268
b) s. 269
10.4.6
a) Jomfrufødsel.
b) Siden det er en form for ukjønnet formering ville den genetiske variasjonen blitt for liten til at arten kunne overleve.
10.4.7
a) Dronning, droner og arbeidere.
b) Dronningen legger egg. Dronene befrukter dronningens eggceller med sine sædceller.
c) Arbeiderne bygger hus, ”vasker” og rydder, og de mater dronningen og larvene.
10.5.1
a) Arter av meitemark, fisker, fugler, og mennesker osv.
b) Større variasjon.
10.5.2
s. 271
10.5.3
s. 272
10.5.4
a) Avhengig av om fisken gyter i bevegelige vannmasser eller stillestående vann, og om arten har indre befruktning og/eller yngelpleie.
10.5.5
Internett? Oppslagsbok om fisk?
10.5.6
a) Enkjønnet med indre befruktning.
b) Fostrene utvikler seg inne i egg i mordyret
10.5.7
Indre befruktning, hardt skall, fugleforeldrene ruger og holder eggene varme, yngelpleie.
10.5.8
Parer seg i en periode når det er lett å finne en partner og finne mye mat. Ungene blir født i hiet, lunt og varmt mens de dier av mora. Ungene kommer ut av hiet sammen med mora når det blir varmt i været og nok mat.
10.5.9
a) Pungdyrene føder levende unger som utvikler seg i en pung. Hos de placentale pattedyrene utvikler ungene seg inne i livmora, festet til mora gjennom navlestrengen og morkaka.
b) s. 276.