Kapittel 3 (2007)

Råd og vink til oppgavene i kapittel 3 Bios biologi 1
Transport gjennom cellemembraner

3.1.1
a)      Beskyttelse og kontroll (inn/ut).
b)     Delvis gjennomtrengelig, som slipper gjennom noen molekyler og ioner, men ikke alle.
3.2.1
a)      Lipid som består av glyserol, to fettsyrer og et fosfatmolekyl.
b)     Triglyserider har tre fettsyrer og ikke noe fosfat.
c)     Se den midterste figuren på side 61
d)     Mettete har bare enkeltbindinger, umettete har dobbeltbinding(er).
3.2.2
a)      Se figur s. 63.
b)     Med de upolare, hydrofobe endene mot hverandre og de polare, hydrofile endene mot cytoplasmaet og mot omgivelsene.
3.2.3
Polare molekyler kan ikke passere fosfolipidene, men gjennom kanaler, porter.
3.2.4
a)      Redd for vann, vannelsker
b)     Med eller uten ladning.
c)     Oljer og diverse løsemidler er upolare, ioner er polare.
3.2.5
a)      Cellekjernen, mitokondrier og kloroplaster.
b)     Side 51: endosymbiontteorien.
3.2.6
Gjør at membranene er myke.
3.2.7
a)      Karbohydrater bundet til proteiner, karbohydrater bundet til lipider.
b)     Reseptorer som signalmolekyler kan feste seg til, deltar når immunforsvaret virker.
3.2.8
Figur s. 63.
b) Danner porter med eller uten dørvakt, reseptorer.
3.2.9
Molekylene er i bevegelse hele tiden.
3.2.10
Ulike blodtyper i ABO-systemet og rhesussystemet har forskjellige proteiner på utsiden av cellene. Det gjør at kroppen ”gjenkjenner” riktig blodtype, men forsøker å fjerne evt. feil type blod gikk etter en blodoverføring. Det siste kan medføre at blodet klumper seg og tetter årene.
3.3.1
Se side 64.
a) Næringsstoffer og oksygen inn, avfall og karbondioksid ut.
b) Aktiv er energikrevende, passiv krever ikke energi
3.3.2
Side 65-69 og sammendrag side 71
3.3.3
Passiv transport av stoffer foregår fra høy til lav konsentrasjon. Alle atomer og molekyler i en væske er i bevegelse. Jo høyere temperatur, desto mer bevegelse. Jo høyere konsentrasjon, desto flere molekyler i bevegelse og en raskere transport gjennom membranen helt itl konsentrasjonsforskjellene er utliknet.
3.3.4
Se side 66 og 67.
a) Svulmer opp, men sprekker ikke fordi celleveggen hindrer det.
b) Røde blodceller sprekker. De har ingen cellevegg, og cellemembranen er ikke sterk nok til å unngå sprekk.
3.3.5
Et protein som slipper spesifikke stoffer gjennom membranen ved at det forandrer form og får en form som passer det spesielle stoffet som skal slippe gjennom kanalen. Se side 67.
3.3.6
Eksocytose: Stoffer samles i blærer i cytoplasmaet og tømmes ut av cellen. Endocytose: Cellemembranen folder seg rundt stoffer på utsiden, danner en blære, og blæra tømmes inni cellen. Se også side 69.
3.3.7
Stoffer kan lett bli transportert mellom celler. Se side 69.
3.3.8
Er ikke åpne hele tiden, bare når de sender stoffer som f.eks hormoner fra en celle til en annen for å koordinere aktiviteten. Se side 70.