Kapittel 2 (2007)

Råd og vink til oppgavene i kapittel 2
Celler

2.1.1
 a) Prokaryote: arkeer og bakterier, eukaryote: protister, sopp, planter og dyr
b) Se tabell side 29 og 37
2.1.2
a) Mitose er vanlig celledeling, meiose er kjønnscelledeling
b) Figur side 27
c) Figur side 27
2.1.3
Nødvendig for å unngå at kromosomtallet dobles for hver generasjon.
2.2.1
Beskytte og atskille kjernematerialet og cytoplasmaorganeller.
2.2.2
a) Delvis gjennomtrengelig, som slipper gjennom noen molekyler og ioner, men ikke alle.
b) Kontroll.
2.2.3
a) En liten celledel med en spesialisert funksjon.
b) Se tabell side 27
2.2.4
a) Se side 30
b) En biologisk katalysator.
2.2.5
b) protein + kofaktor. Enzymer i vaskemidler løser opp proteiner og fett ved lav temperatur.
2.2.6
a) Inneholder DNA pakket inn i en dobbeltmembran med porter.
b) Kopi: RNA.
c) rRNA, tRNA og mRNA.
2.2.7
a) Kuleformet organell bygd av proteiner og RNA.
b) Deltar i proteinproduksjonen ved proteinsyntesen.
2.2.8
ER, golgi og lysosomer.
2.2.9
Side 32
2.2.10
Side 33
2.2.11
Side 33-34
2.2.12
Kan produsere store mengder energi raskt, slik at vingen kan bevege seg i et kjapt tempo.
2.2.13
Side 34
2.2.14- 2.2.16
Side 35
2.2.17
a) Planter, sopp, bakterier og noen protister.
b) Cellulose.
2.2.18
Slå opp i et leksikon: bygd av glukoseenheter i et nettverk.
2.2.19
For å unngå uhemmet vekst og fordi noen celler blir ”utslitte” og organismer må få nye.
2.3.1
Arkeer og bakterier.
2.3.2 + 2.3.3
Side 38 + tabell side 27 og 37. Celleveggen gir beskyttelse.
2.4.1
Gjensideig samliv til felles beste. Eks: menneske + tarmbakterie.
2.4.2
Internett eller leksikon.
2.4.3
Små ringformete DNA-molekyler i cytoplasma hos bakterier.
2.4.5
Prokaryoter, fordi de har færre organeller.
2.4.6
a) Todeling
b) Side 40-41.
 
 
2.4.7
Engangshansker, vasker sår med desinfiserende væske, dekker til sår, mer?
2.4.8
Diskuter!
2.4.9
a) Smal: dreper kun få arter. Bred: dreper ”rubbel og bit”, dvs. så godt som alt.
2.4.10
Sjekk på apoteket. Diskuter svaret.
2.4.11
Tips: stafylokokker, streptokokker, pneumokokker
2.4.12
Svar side 44
2.5.1
Over alt.
2.5.2
Kanskje de første levende organismer?
2.6.1
Figur side 48.
2.6.2
Inneholder ikke DNA, men RNA.
2.6.3
Ja, men bare mot noen få typer virus.
2.6.4
Internett? Apotek? Kjenner du en lege eller sykepleier?
2.6.5
Søk på Internett på de mest vanlige barnesykdommene: kusma, røde hunder, vannkopper, kikhoste, skarlagensfeber osv.
2.6.6
Transporterer gener (DNA-biter) mellom celler.
2.7.1
Svar side 50.
2.7.2
Bruk leksikon og Internett: diskuter resultatene.
2.8.1
a) og b) Endosymbiontteorien, side 51.