6 Arven

erteplante

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • sette opp og teste hyposteser for kjønnsbundet og dihybrid arvegang med og uten kopling av gener
  • forklare genetiske sykdommer ved å bruke kunnskaper om arv og mutasjoner, og gjøre greie for hvordan samspillet mellom arv, miljø og livsstil kan påvirke helsen hos mennesker
  • formulere og drøfte problemstillinger omkring bruk av gendiagnostikk og genterapi på mennesker