13 Biologisk mangfold

fisker I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket:

Du skal kunne

  • forklare hva begrepet biologisk mangfold omfatter, og drøfte spørsmål om ansvar for å ta vare på biologisk mangfold lokalt og globalt

Introfilm

Nature is speaking

Nettressurser