10 Menneskets immunsystem

forkjølelse Dette kapittelet dekker følgende kompetansemål:

Du skal kunne

  • gjøre greie for hvordan immunforsvaret og andre deler av infeksjonsforvaret virker
  • diskutere problemstillinger som gjelder organdonasjoner og medisinske kriterier for død

Feil i 4.opplag av Bios 1: i 4.opplag av Bios 1 mangler det tekst på en del av figurene i kapittel 10 og 11. Ta kontakt med faglærer dersom du har en bok med denne feilen.