3 Tilpasning og atferd

bier Følgende kompetansemål blir dekket i dette kapittelet:

Du skal kunne

  • forklare hvordan biologisk mangfold henger sammen med variasjon i nisjer og habitater i økosystemene
  • gi eksempler på hvordan atferd som kommer av evolusjon, er en del av tilpasningene til omgivelsene

Introfilm

Birds moonwalk to impress the ladies

Nettressurser